In search for…….

previous arrow
next arrow
PlayPause
I watch
I'm listening

to the continuous stream of passers-by

I realize on the sidelines of existence
how void I am in the total sum 
of all lives new lives

the world is now to them as ever
the future was my property
to adapt to my wishes

modesty I learn

I'm listening
I watch
ik kijk  
ik luister 

naar de continue stroom passanten

ik besef aan de zijlijn van het bestaan
hoe nietig ik ben in de optelsom 
van alle levens nieuwe levens 

de wereld is nu aan hen zoals ooit 
de toekomst mijn eigendom was 
aan te passen aan mijn wensen

bescheidenheid leert het me

ik luister 
ik kijk

In 2013 I made a series of portraits of myself with different clothes, make-up etc. to illuminate another side. I called the series Zelfies a Dutch translation of the word selfie.

In 2013 maakte ik een serie portretten van mijzelf met verschillende kleding, make up e.d. om steeds een andere zijde te belichten. Ik noemde de serie Zelfies een Nederlandse vertaling  van het woord selfie.

Copyright text and prints IJBer / IJda Smits

Scroll to top