Once build

 
previous arrow
All alone
no escape
heritage / erfgoed
spectacle
sailing
flood is coming
next arrow
PlayPause
It is that there is a dike and a channel
a lost channel
a river a sea an ocean


a beach a dune a rock wall
borders of water sand and stone
left and right or front and back


rising buildings ever built
in eager desire to reach up
Het is dat er een dijk is en een vaart
een verloren vaart 
een rivier een zee een oceaan 


een strand een duin een rotswand
grenzen van water zand en steen 
links en rechts of voor en achter 


rijzen bouwwerken ooit gebouwd
in hovaardig verlangen omhoog te reiken

Through all the years I made and take pictures of buildings. Old and new, whole and broken. I take the buildings out of their urban environment and give them a different destination or make them so that they are collapsing or a tiny little bit like they are bending at each other. Sometimes my change is minimal and sometimes maximal. What strikes me is that I often combine them with water.

Copyright text and prints IJBer / IJda Smits

Door alle jaren heen maakte en maak ik foto’s van gebouwen. Oud en nieuw, heel en kapot. Ik haal de gebouwen uit hun stedelijke omgeving en geef ze een andere bestemming of maak ze zo dat ze op instorten staan of een heel klein pietsje alsof ze naar elkaar toebuigen. Soms zijn mijn verandering miniem en soms maximaal. Wat mijzelf opvalt is dat ik ze vaak met water combineer.

Scroll naar boven